Γυναίκες που μας εμπνέουν, που έχουν ξεχωρίσει με την δράση τους στον καλλιτεχνικό και αθλητικό χώρο!
Γυναίκες που με την προσφορά τους έχουν συμβάλλει σημαντικά στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα του Δήμου Αμαρουσίου.
Σας ευχαριστώ για την προσφορά σας στο Μαρούσι.
Χρόνια πολλά σε όλες τις γυναίκες!